BẢNG PHÍ DỊCH VỤ PHẦN MỀM VÒNG QUAY MAY MẮN

HOTLINE: 0968 99 68 77

GÓI MIỄN PHÍ

Dành cho việc sử dụng thử phần mềm

Miễn phí 20 người tham dự
 • Số mã quay số: 20
 • Số chương trình được tổ chức: 1
 • Import thông tin mã quay số bằng excel
 • Được thay đổi logo 
 • Được thay đổi thể lệ chương trình
 • Được thêm thông tin giải thưởng
 • Xuất excel danh sách khách hàng trúng giải

GÓI CHƯƠNG TRÌNH

Dành cho khách hàng tổ chức chương trình 1 lần

2.000.000đ không giới hạn mã quay
 • Số mã quay số: không giới hạn
 • Thời gian diễn ra chương trình: 1 tháng
 • Được deploy trên domain khách hàng
 • Import thông tin mã quay số bằng excel
 • Được thay đổi logo 
 • Được thay đổi thể lệ chương trình
 • Được thêm thông tin giải thưởng
 • Xuất excel danh sách khách hàng trúng giải

GÓI ĐẠI LÝ

Dành cho những khách hàng tổ chức chương trình trong thời gian dài

Phí khởi tạo: 500.000đ Phí gia hạn: 1.000.000đ/Tháng Thanh toán tối thiểu 3 tháng không giới hạn mã quay
 • Số mã quay số: không giới hạn
 • Thời gian diễn ra chương trình: Từ 3 tháng trở lên
 • Được deploy trên domain khách hàng
 • Import thông tin mã quay số bằng excel
 • Được thay đổi logo 
 • Được thay đổi thể lệ chương trình
 • Được thêm thông tin giải thưởng
 • Xuất excel danh sách khách hàng trúng giải

GÓI TÙY CHỈNH

Dành cho những khách hàng muốn tùy chỉnh lại phần mềm

Liên hệ không giới hạn mã quay
 • Số mã quay số: không giới hạn
 • Được chỉnh sửa hệ thống theo đúng yêu cầu khách hàng
 • Được nhân viên hỗ trợ trực tiếp khi diễn ra chương trình
 • Được deploy trên domain khách hàng
 • Được tùy biến mọi yêu cầu của khách hàng
 • Có thể gia công một hệ thống vòng quay may mắn theo đúng ý của mình
 • Được sử dụng vĩnh viễn phần mềm theo đúng yêu cầu của khách hàng